DIENSTEN


CORRIGEREN

Wil je dat de spelling, grammatica en interpunctie (leestekens) in jouw tekst wordt gecontroleerd? Wil je dat ik als extra service de tekst ook filter op verkeerd gebruikte woorden, verwijzingen en uitdrukkingen? Laat dan jouw tekst corrigeren.


REDIGEREN

Wil je dat jouw tekst niet alleen gecorrigeerd wordt, maar dat er ook gekeken wordt naar de stijl en opbouw van de tekst? Wil je dat ik de leesbaarheid, aantrekkelijkheid en doelgerichtheid van de tekst vergroot? Wil je dat jouw boodschap precies en duidelijk geformuleerd is? Wil je dat jouw tekst nog krachtiger wordt? Laat de tekst dan redigeren.


BEWERKEN

Wil je dat jouw tekst wordt aangevuld of herschreven? Laat dan jouw tekst bewerken

 

Kies ook voor bewerken als je een tekst aan wilt laten sluiten bij de doelgroep, zoals in educatieve of informatieve teksten, kinderboeken, lesmateriaal of nieuwsbrieven. 

 


SCHRIJVEN

Wil je een tekst creëren die gebaseerd is op jouw eigen specifieke informatie, doelgroep en wensen? Laat dan een tekst schrijven

 


VERTALEN

Je hebt een Engelstalige tekst die je wilt vertalen naar het Nederlands. Je wilt dat de tekst niet alleen correct vertaald wordt, maar ook goed leesbaar is en afgestemd is op jouw doel en doelgroep. Laat dan jouw tekst vertalen.

 

 

 


WERKWIJZE

In een kennismakingsgesprek onderzoeken we wat jouw doelen en wensen zijn, wat je verwachting is, over welk project het gaat en wat het budget is. Als we besluiten samen te gaan werken, voeren we een strategiegesprek. Daarin gaan we dieper in op jouw doelgroep, doelstellingen, prioriteit, visie, huisstijl, welke (re)acties je wilt genereren, etc. Vervolgens ga jij de content aanleveren bij mij: jouw teksten, beeldmateriaal, achtergrondinformatie en eventueel enkele voorbeelden van wat jij voor ogen hebt. Met jouw content maak ik een opzet die we samen bespreken. Ik weet dan hoe ik de opzet verder kan  uitwerken. We blijven via een korte lijn met elkaar in contact, zodat we samen naar het eindresultaat kunnen toewerken.