HELDER


Corrigeren 

Je hebt een tekst geschreven. Je weet zeker dat de informatie compleet is en je hebt jouw boodschap zorgvuldig geformuleerd. Je bent super tevreden over de inhoud. Dit is precies wat je wilt vertellen aan de lezers. Toch twijfel je: is de tekst helemaal correct geschreven? Staan er echt geen spelfouten of taalkundige fouten in? Wil je dat de spelling, grammatica en interpunctie in jouw tekst wordt gecontroleerd? Laat dan jouw tekst corrigeren


Redigeren 

Je hebt een tekst geschreven. Je weet welke informatie en boodschap je wilt overdragen aan de lezers. Toch twijfel je: komt mijn boodschap duidelijk genoeg naar voren, is de tekst goed leesbaar, is de tekst volledig foutloos, is de tekst aantrekkelijk en overtuigend? Wil je dat de spelling, stijl en opbouw in jouw tekst wordt gecontroleerd? Laat dan jouw tekst redigeren.


Bewerken 

Je hebt een tekst geschreven. Je weet dat er nog iets ontbreekt: de informatie is niet volledig, de boodschap komt niet goed naar voren, de opbouw van je verhaal is niet logisch, het taalgebruik is niet geschikt voor de doelgroep. Wil je dat jouw tekst wordt aangevuld of herschreven? Laat dan jouw tekst bewerken

 

Kies ook voor bewerken als je een tekst aan wilt laten sluiten bij de doelgroep, zoals in educatieve of informatieve teksten, lesmateriaal, kinderboeken, bijschriften voor musea of als je een vertaling wilt laten aansluiten bij de situatie in Nederland. 


Schrijven 

Je hebt informatie verzameld of een concept of idee in gedachten en je wilt dat dit in een tekst wordt omgezet. Je weet precies wat je wilt en soms juist ook wat je niet wilt, op welke toon je het geschreven wilt hebben, voor welke doelgroep het bedoeld is en of je zakelijk of informeel wilt overkomen. Je wilt een tekst creëren die gebaseerd is op jouw eigen specifieke informatie en wensen. In dit geval laat je een tekst schrijven


Vertalen 

Je hebt een Engelstalige tekst die je wilt vertalen naar het Nederlands. Je wilt dat de tekst niet alleen goed vertaald wordt, maar ook goed leesbaar is en afgestemd is op jouw doel en doelgroep. In dit geval laat je de tekst vertalen.

 


www.tekstschrijver-info.nl