EDUCATIEVE TEKSTEN


Educatie beschouwen wij als een breed begrip dat te maken heeft met onderwijs, opvoeding en vorming. Wij zien educatie ook als het informeren van anderen en het aanbieden van handvaten om beter of makkelijker met iets om te kunnen gaan. De intentie van educatie is voor ons altijd het stimuleren van ontwikkeling en groei. Het liefst op een manier waarbij er ruimte is voor eigen inbreng, talent, gevoelens en gedachten. Een manier waarbij niet alleen een hiaat opgevuld wordt, maar een vuur ontstoken wordt!

 


Educatieve uitgaven zijn altijd maatwerk. En bij maatwerk is het handig dat je samenwerkt met iemand die een professionele brug kan slaan tussen jouw doel en jouw doelgroep. Dat merk je als jij in jouw proces blijft terugkeren op de vraag 'hoe doe ik dat precies?'. Je weet heel goed wat je wilt toevoegen aan de ontwikkeling van het leven, denken, handelen, denken of voelen van je doelgroep. Je weet ook op welke manier je jouw doelgroep een stapje verder wilt helpen. Je mist alleen nog de laatste schakel om jouw product te concretiseren.

 

TEKSTBUREAU HELDER kan jou helpen met het uitwerken en concretiseren van jouw educatieve materialen!

 lesmateriaal | vakliteratuur | lesmethodes | aanvullende activiteiten

prentenboeken | kinderboeken | informatieve boeken

teksten voor musea | cultuureducatie | bibliotheken