EDUCATIEVE TEKSTEN


Educatie beschouwen wij als een breed begrip dat te maken heeft met onderwijs, opvoeding en vorming. Wij zien educatie ook als het informeren van anderen en het aanbieden van handvatten om beter of makkelijker met iets om te kunnen gaan.

Wij gaan ervan uit dat mensen (groot en klein) zich alleen kunnen ontwikkelen als ze fouten kunnen en mogen maken en succes kunnen ervaren. Wij houden van een growth mindset. De intentie van educatie is voor ons altijd het stimuleren van inzicht, ontwikkeling en groei. Het liefst op een manier waarbij er ruimte is voor eigen inbreng, talent, creativiteit, passie, gevoelens en gedachten. Een manier waarbij niet alleen een hiaat opgevuld wordt, maar een vuur ontstoken wordt!

 


Educatieve uitgaven zijn altijd maatwerk. En bij maatwerk is het handig dat je samenwerkt met iemand die een professionele brug kan slaan tussen jouw doel en jouw doelgroep.

 

Bij TEKSTBUREAU HELDER hebben wij de benodigde knowhow van educatie in huis en ervaring met zowel het onderwijs als het ontwikkelen van educatief materiaal.

 

TEKSTBUREAU HELDER kan jou helpen met het schrijven, vertalen, bewerken, redigeren, ontwikkelen van uiteenlopende educatieve projecten. Neem even contact op om jouw doelen en wensen uit te leggen en te overleggen over de mogelijkheden.               

 lesmateriaal | vakliteratuur | lesmethodes | aanvullende activiteiten

prentenboeken | kinderboeken | informatieve boeken | posters

teksten en activiteiten voor musea en bibliotheken | cultuureducatie